Jiří Lorman.EU
Jiří Lorman

Osobnost: Jiří Lorman

Prezident Realitní Komory České republiky

Toto je diskuzní fórum na téma osobnosti Jiřího Lormana.

Podělte se s námi o Váš názor!
Vaše jméno Váš email Vaše zkušenost
Váš názor:

Názory uživatelů

Realitní komora     6. 12. 2012, 09:28

Jarmila Kuncová: Dobrý den. Tato možnost existuje (ačkoliv je dosti závislá na mezerách ve velmi nabitém kalendáři pana Lormana), prosím kontaktujte nás na info@realitnikomora.cz a dořešíme podrobnosti.

Jarmila Kuncová     3. 12. 2012, 18:06

Dobrý den. Je možné domluvit interview s panem Lormanem? Studuji žurnalistiku a píši článek na téma rozvoj realitního trhu. Pěkný den. Jarka Kuncová

Ing. Jiří Müller     7. 11. 2012, 00:10

Dobrý den. Děkuji za odpověď. Mohu znát rozsahy jednotlivých pracovních skupin? Müller

Realitní komora     22. 10. 2012, 10:34

Ing. Jiří Müller: Dobrý den. Ano, pakliže máte skutečně co říci v oblasti realitního trhu, je možné se zúčastnit vývoje. První možností jsou samozřejmě hromadné konference, pořádané Realitní komorou. Pokud se Vám tato forma zdá příliš abstraktní, či pomalá, bude Vás zajímat spíše možnost druhá. Realitní komora ČR zavedla do praxe revoluční novinku – na základě potřeb a svých aktivit definovala osmnáct pracovních skupin, které se věnují odborné legislativní činnosti i provozně organizačním úkonům. V následujícím textu si představujeme popis jednotlivých pracovních skupin, jejich zaměření a hlavní pracovní náplň.

Ing. Jiří Müller     18. 10. 2012, 23:52

Dobrý den. Je možné se nějak angažovat ve vývoji realitního trhu pomocí členství v realitní komoře?

Realitní komora     24. 9. 2012, 11:28

Jana Šilochová
Nelegální práci definuje zákon o zaměstnanosti (§5 písm. e) jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, resp. cizincem bez povolení (nebo v rozporu s povolením) k zaměstnání nebo k pobytu (v případech, kdy je povolení příslušnými právními předpisy vyžadováno) je nelegální prací. Závislou práci definuje zákoník práce (§2 odst. 1) jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně (jedná se o tzv. pojmové nebo též hlavní znaky závislé práce). Z výkonu závislé práce pak jako důsledek vyplývají podmínky, za kterých je závislá práce vykonávána (§2 odst. 2) - závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Zároveň podle zákoníku práce (§3) platí, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, přičemž základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr (založený pracovní smlouvou) a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (těmi jsou dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Z uvedeného vyplývá, že pokud výkon práce fyzickou osobou splňuje současně všechny pojmové znaky závislé práce definované v ust. §2 odst. 1 zákoníku práce a fyzická osoba zároveň tuto práci vykonává za podmínek uvedených v ust. §2 odst. 2 zákoníku práce, může fyzická osoba tuto práci vykonávat výlučně v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce. Ustanoveními §§2 a 3 zákoníku práce a § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti není a priori vyloučen výkon práce na základě smluv uzavřených podle obchodního, popř. občanského zákoníku, ovšem za předpokladu, že na základě těchto smluv nebude vykonávána práce naplňující znaky a podmínky závislé práce. (Nejčastěji se v této souvislosti setkáváme se smlouvou o obchodním zastoupení, mandátní smlouvou, smlouvou o zprostředkování, smlouvou o dílo.) Práce vykonávaná na základě těchto jiných (ne – pracovněprávních) smluv např. formou jednorázových- byť i opakujících se - zakázek, při kterých dodavatel prací používá své vlastní pracovní prostředky (kancelář, výpočetní techniku apod.) a nepodléhá pokynům objednatele práce ohledně pracovních postupů a pracovní doby, zakázek poskytovaných tímto způsobem více firmám, apod. (například práce daňového poradce, externí účetní, různé obory poradenství) znaky závislé práce nenaplňuje a je možno ji vykonávat i v obchodněprávním nebo občanskoprávním smluvním vztahu. Podpůrnou informací pro posouzení výkonu závislé práce je také skutečnost, zda u objednatele díla pracují na totožných pozicích vedle osob pracujících na základě obchodní smlouvy i zaměstnanci objednatele s pracovními smlouvami nebo dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro úplnost je třeba konstatovat, že k tzv. zastřenému výkonu závislé práce tedy může docházet pouze v případě, že dodavatelem díla (obchodním zástupcem, mandatářem atd. )je fyzická osoba vlastnící živnostenský list, nikoli obchodní společnost. Při posuzování konkrétního případu je vždy nutno vycházet z podrobného posouzení charakteru práce, kterou konkrétní fyzická osoba (obchodní zástupce, mandatář, zprostředkovatel, zhotovitel díla, potenciální „zaměstnanec“) pro druhou smluvní stranu (zastoupeného, mandanta, objednatele díla, resp. potenciálního „zaměstnavatele“) vykonává. Rozhodující přitom je, zda se jedná o výkon tzv. závislé práce či nikoli.

Realitní komora     24. 9. 2012, 10:23

Jitka Máchová: Pan Lorman jistě nezařídil toto vše sám, ale i tato skutečnost je v textu zmíněná. Nemění to však nic na tom, že byl jedním z hlavních vizionářů tohoto procesu. Pro další informace navštivte naše stránky realitnikomora.cz.

Jana Šilochová     22. 9. 2012, 04:19

Dobrý den. Zajímalo by mne, zda se konečně děje něco ohledně Šwarcsystému....

Jitka Máchová     21. 9. 2012, 21:29

Nepřeháníte tady trochu to vychvalování pana Lormana? Pokud vím, většinu těch věcí rozhodně neudělal sám. Navíc..co udělal poslední dobou? Máchová

Realitní komora     12. 9. 2012, 17:18

Petr Bumbálek: Dobrý den. Pokusím se zde nastínit několik hlavních bodů. Pokud nám zašlete emailovou adresu, mohu Vám zaslat doplňkové informace. Takže tedy: Jedním z hlavních přínosů Jiřího Lormana je rozhodně jeho vize struktury realitního trhu. Česká republika, stejně jako většina "postkomunistických" realitních trhů byla v porevoluční době v tomto ohledu pravým "divokým východem". Množily se amatérské kanceláře a makléři, kteří nesplňovali základní požadavky na vzdělání, či přehled v dané oblasti a dokonce ani požadavky etické. Probíhaly desítky podvodů, nedorozumnění a chyb, na které se nevztahoval žádný právní rámec, ba ani neexistovala základní pravidla chování vůči klientům, včetně etického kodexu. Jiří Lorman pracoval společně s dalšími významnými osobnostmi realitního trhu na unifikaci a korekci kodexu chování a pravidel, z čehož samozřejmě dodnes teží realitní kanceláře a hlavně klienti. V současném stavu spolupracuje také na úpravách zákonů proti "černému" podnikání, zpětně nedohledatelným subjektům a všeobecném zpřehlednění a zjednodušení realitního trhu.

Další úrovní, do níž Jiří Lorman přinesl mnohé, je boj za konkurenceschopnost malých realitních subjektů v obchodním světě "monopolních mastodontů". Na toto téma Vám ráda dodám delší dokumentaci na emailovou adresu.

Na závěr samozřejmě nutno zmínit samotnou královnu těchto projektů, Realitní komoru. Informace, včetně aktualit na toto téma naleznete na http://www.realitnikomora.cz. Doufám, že Vám tyto informace budou ku prospěchu. V případě zájmu o detailnější analýzu Vám doporučuji nás kontaktovat emailem.

Petr Bumbálek     10. 9. 2012, 09:56

Dobrý den. Pracuji na dizertační práci na téma "Vývoj a budoucnost českého realitního trhu". Jelikož v ní osoba pana Lormana figuruje (což je samozřejmě logické, vzhledem k jeho dlouhodobé a široké činnosti na trhu), rád bych požádal o shrnutí jeho přínosů pro realitní trh. Předem děkuji za odpověď. Petr Bumbálek, Strakonice